Hem

Välkommmen till

Relationell Terapi

MIJA EDSTRÖM  leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning på Platensgatan 22

i Linköping

MIJA EDSTRÖM leg. psykoterapeut


Att utvecklas och må bra, i sin själ och sitt inre, är en process som pågår under hela livet. 

Det handlar mer om hur du rör dig på resan genom livet och inte var du till slut landar. Ibland kan man behöva någon som stödjer och reflekterar med en, någon att gå bredvid en stund.


Låt mig följa dig en bit på din livsväg. Jag heter Mija Edström och arbetar som Legitimerad Psykoterapeut i Linköping. Välkommen att kontakta mig för samtal.

Samtal och stöd

Relationell terapi. En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil.


 I den relationella terapin används terapirelationen mellan dig och mig till att förstå sig själv och de upplevelser, känslor och tankar man bär med sig.

AAP, Animal Assisted Therapy

Jag utbildar mig i AAP tillsammans med mina Golden Retrievers.


Djurassisterad Psykoterapi (AAP) införlivar djur i psykoterapiprocessen, och betonar det band som skapas under interaktionen mellan människor och djur.

Emotionell återhämtning och positiva känslor uppstår ofta när relationen mellan en individ och terapidjuret växer.


Professionella förespråkar ofta att arbeta tillsammans med djur i psykoterapibehandling eftersom de kan locka fram närande känslor, och många människor som söker hjälp reagerar positivt på att interagera med ett djur.

Bokning och kontakt

Det är viktigt att båda parter känner att ett samtal kan fungera, därför börjar jag alltid med ett första samtal där du som klient får känna av hur det är och om formen passar för dig. 

Kom i kontakt och boka ett första samtal.

Mer om Mija

Idag har jag med mer än trettio års erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer utvecklat ett professionellt förhållningssätt och ett lugn i mitt arbete som psykoterapeut. Nyfikenhet och engagemang tillåter mig att utvecklas i mitt yrke och jag har alltid haft ett särskilt hjärta för arbetet med ungdomar och unga vuxna samt intresse runt trauma och PTSD.


Mental health is not a destination, but a process. It's about how you move through life's journey, not where you are.

Kontakta Mija Edström,

RELATIONELL TERAPI

   

Plats

Kontaktinformation

073 364 20 04 

Undrar du något? Skriv ett meddelande till mig i formuläret nedan: